5/5 - (1)

Belastingteruggave (zwrot podatku z Holandii)

Co to jest Belastingteruggave?

Belastingteruggave oznacza zwrot nadpłaconego podatku w Holandii. Nadpłata z kolei przysługuje każdej osobie, która podejmowała legalną pracę i osiągała dochód na terenie tego kraju, a od wynagrodzenia z kolei potrącane były zaliczki na poczet podatku dochodowego.

Zobacz podobne

Zobacz podobne

Przeczytaj również naszego bloga

WOEM