5/5 - (1)

Belasting van niet-inwoners

Co to jest belasting van niet-inwoners?

Belasting van niet-inwoners w wolnym tłumaczeniu z języka belgijskiego oznacza „podatek dla nierezydentów”. Warto być świadomym, że niektóre dochody (mające pochodzenie z Belgii) osiągane przez osoby niemające miejsca zamieszkania lub centrum interesów życiowych w tym kraju podlegają pod tzw. opodatkowanie (DNB), czyli dla osób nieposiadających statusu rezydenta podatkowego. Podatek jest ten obliczany na takich samych zasadach, co podatek PIT w Belgii.

Zobacz podobne

Zobacz podobne

Przeczytaj również naszego bloga

WOEM