5/5 - (1)

Bedrijfvoorheffing

Co to jest Bedrijfvoorheffing?

Bedrijfvoorheffing oznacza zaliczkę na poczet podatku dochodowego. Jest to część wynagrodzenia, która pobierana jest przez pracodawcę i wysyłana do belgijskiego urzędu skarbowego (FOD Financien). Odbywa się to w formie miesięcznego potrącania. Jeżeli łączna kwota Bedrijfvoorheffing przewyższa tą, którą założyli na początku roku podatkowego urzędnicy, podatnik ma prawo ubiegać się o zwrot podatku z Belgii. Informacje o zaliczce na podatek znajdziemy w rocznej karcie podatkowej Loonfiche (Fiche) – jest ona oznaczona kodem 286.

Zobacz podobne

Zobacz podobne

Przeczytaj również naszego bloga

WOEM