5/5 - (1)

Arbeitslosengeld

Co to jest Arbeitslosengeld?

Arbeitslosengeld to ogólna nazwa niemieckich świadczeń dla osób bezrobotnych. W obecnym systemie występują one bowiem w dwóch formach.

  • Arbeitslosengeld I – świadczenie to jest swego rodzaju zabezpieczeniem na wypadek bezrobocia. Wypłacane jest ono bez względu na posiadany majątek (nie może ono zostać obniżone ze względu np. zgromadzone na koncie oszczędności). Przysługuje każdemu, kto przez co najmniej 12 miesięcy odprowadzał składki na poczet ubezpieczenia na wypadek bezrobocia.
  • Arbeitslosengeld II/Hartz IV – zasiłek socjalny wypłacany z kasy państwa, jednak nie jest przewidziany dla każdego. Przed wypłatą świadczenia bierze się pod uwagę m.in. wysokość dochodu wnioskującego.

Zobacz podobne

Zobacz podobne

Przeczytaj również naszego bloga

WOEM