Oceń slownik

Abrechnung

Co to jest Abrechnung?

Abrechnung to niemiecki termin określający rozliczenie lub rozrachunek. W kontekście pracy w Niemczech odnosi się głównie do specyfikacji wynagrodzenia (payslip), gdzie pracownik otrzymuje szczegółowy wykaz zarobków i potrąceń. Na tym dokumencie można znaleźć takie informacje jak podstawowe wynagrodzenie, dodatki, składki ubezpieczeniowe czy podatek dochodowy. Jeśli potrącone zaliczki były zbyt wysokie, pracownikowi może przysługiwać zwrot podatku z Niemiec.

Abrechnung jest kluczowym dokumentem podczas rozliczania rocznego zeznania podatkowego w Niemczech.

Zobacz podobne

Zobacz podobne

Przeczytaj również naszego bloga

WOEM