Oceń post

Rejestracja polskiej firmy w Niemczech – kiedy należy zgłosić działalność do urzędu skarbowego Finanzamt?

5 marca, 2024

Jeśli planujesz założyć jednoosobową działalność gospodarczą w Polsce, a Twoja praca będzie wykonywana w Niemczech, konieczne będzie zarejestrowanie się w niemieckim urzędzie skarbowym w celu otrzymania niemieckiego numeru podatkowego. Po wykonaniu pracy za granicą, powinieneś rozliczyć się z niemieckimi władzami podatkowymi z osiągniętych dochodów. Dla polskich przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Niemiec rejestracja podatkowa jest wymagana, więc nie można jej pominąć. W tym artykule postaramy się przybliżyć ten proces i omówimy najważniejsze aspekty związane z prowadzeniem działalności w Niemczech – zapraszamy!

Rejestracja polskiej firmy do VAT w Niemczech – kiedy należy to zrobić?

Polskie firmy działające na niemieckim rynku i osiągające obroty przekraczające 10 000 euro rocznie są zobowiązane do rejestracji VAT w Niemczech i odprowadzenia tamtejszego podatku.

Rejestracja do VAT w Niemczech staje się więc konieczna dla polskich firm w przypadkach, kiedy prowadzą one sprzedaż wysyłkową na terenie Niemiec, lub oferują usługi na terenie tego kraj i ich roczne obroty przewyższają kwotę 10 000 euro. Dotyczy to również sytuacji, gdzie polski przedsiębiorca sprzedaje towary niemieckim konsumentom, na przykład poprzez platformy internetowe typu Amazon czy eBay.

W sytuacji, gdy towary z Polski są dostarczane do Niemiec i rozprowadzane z tamtejszych magazynów, polski sprzedawca musi wystawić fakturę z niemieckim VAT i odprowadzić ten podatek do właściwego urzędu skarbowego w Niemczech. Aby móc to zrobić, konieczna jest rejestracja w niemieckim urzędzie skarbowym.

Podatkimeritum

Rejestracja polskiej firmy w Niemczech – jak to zrobić?

Wnioski o rejestrację polskiej działalności gospodarczej muszą być kierowane do 4 urzędów skarbowych alfabetycznie dla poszczególnych liter:

  • Urząd Skarbowy w Hameln, jeśli nazwisko przedsiębiorcy, nazwa spółki cywilnej lub osoby prawnej zaczyna się od litery A do G,
  • Urząd Skarbowy w Oranienburg, jeśli nazwisko przedsiębiorcy, nazwa spółki cywilnej lub osoby prawnej zaczyna się od litery H do L,
  • Urząd Skarbowy w Cottbus, jeśli nazwisko przedsiębiorcy, nazwa spółki cywilnej lub osoby prawnej zaczyna się od litery M do R,
  • Urząd Skarbowy w Nördlingen, jeśli nazwisko przedsiębiorcy, nazwa spółki cywilnej lub osoby prawnej zaczyna się od litery S do Z.

Przynależność do niemieckiego urzędu skarbowego dla przedsiębiorcy, którego miejsce zamieszkania, siedziba lub zarząd znajduje się w Rzeczpospolitej Polskiej i oferuje usługi na terytorium Niemiec, określa nazwisko przedsiębiorcy, nazwa spółki cywilnej, nazwa osoby prawnej – w zależności na jaką literę alfabetu się zaczyna.

Jaki niemiecki numer podatkowy dla polskiej firmy zostaje przypisany?

Numer podatkowy (Steuernummer) jest niezbędny do kontaktów z urzędem skarbowym, wystawiania faktur i składania deklaracji podatkowych. Przyznawany jest on w trakcie zakładania firmy lub w procesie rejestracji do VAT polskiej działalności gospodarczej. W systemie podatkowym Niemiec wyróżniamy dwa rodzaje numerów podatkowych: Steuernummer oraz USt-IdNr.

Steuernummer, czyli odpowiednik polskiego NIP-u dla firm niemieckich, jest wymagany dla każdego przedsiębiorcy działającego na terenie Niemiec. Umożliwia on przeprowadzanie transakcji z innymi firmami zarejestrowanymi w Niemczech oraz wystawianie faktur za usługi wykonane lokalnie. Steuernummer przyznawany jest automatycznie przez Urząd Skarbowy w momencie rejestracji do VAT.

USt-IdNr, czyli numer identyfikacyjny do celów VAT (Umsatzsteuer-Identifikationsnummer), to niemiecki odpowiednik polskiego numeru VAT-EU. Jest on wymagany dla firm zarejestrowanych w Niemczech planujących transakcje wewnątrzwspólnotowe, świadczenie usług obciążonych podatkiem VAT, czy korzystanie z usług firm zagranicznych. Aby uzyskać USt-IdNr, trzeba złożyć stosowny wniosek podczas rejestracji do VAT, ponieważ w przeciwieństwie do Steuernummer nie jest on przyznawany automatycznie.

Rejestracja polskiej firmy w Niemczech

Gdy spełnione zostaną warunki ustawowe uznające działalność gospodarczą na terenie Niemiec za stałą, konieczne staje się prowadzenie księgowości zgodnie z niemieckimi przepisami, co jest fundamentem do przygotowania deklaracji podatkowej.

Od tego momentu istnieje wymóg prowadzenia księgowości oraz, w odpowiednich przypadkach, składania deklaracji VAT w niemieckim urzędzie skarbowym. W sytuacji, gdy w Niemczech prowadzone są prace budowlane lub montażowe dla jednego klienta w jednym miejscu przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, dochodzi do utworzenia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla celów podatkowych. Dochód wygenerowany w Niemczech podlega wówczas opodatkowaniu i mamy konieczność przygotowania zeznania podatkowego.

Wszystkie firmy budowlane wykonujące roboty budowlane na terenie Niemiec związane ze wznoszeniem, konserwacją, przebudową utrzymaniem lub likwidacją różnego rodzaju obiektów zobowiązane są do płacenia podatku budowlanego. Warto więc od razu postarać się o Freistellungsbescheinigung, czyli certyfikatu zwolnienia z wydany przez niemieckie urzędy skarbowe.

Polska firma jednoosobowa w Niemczech

Założenie jednoosobowej działalności gospodarczej (Gewerbe) w Niemczech jest procesem dość prostym. Polacy mieszkający w Niemczech mają równie dobre prawa do rozpoczęcia własnej działalności, co obywatele niemieccy. Kluczowe jest posiadanie zarejestrowanego adresu oraz przygotowanie niezbędnych dokumentów. Po dokonaniu formalności w odpowiednich urzędach i opłaceniu niezbędnych ubezpieczeń, można przystąpić do wykonywania zleceń.

Polska firma w Niemczech – jakie dokumenty potrzebne są do założenia Gewerbe?

Każdy, kto chce otworzyć własną działalność w Niemczech, powinien udać się do Urzędu ds. Działalności Gospodarczej (Gewerbeamt) z następującymi dokumentami:

  • kompletnie wypełnionym formularzem;
  • kopią dokumentu potwierdzającego tożsamość (może to być dowód osobisty lub paszport);
  • pełnomocnictwem umożliwiające założenie działalności gospodarczej.

Aby zarejestrować Gewerbe, nie jest wymagane zameldowanie na terenie Niemiec, ale konieczne jest wskazanie adresu, na którym działalność będzie zarejestrowana.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w założeniu firmy bądź zarejestrowaniu istniejącej działalności, warto zgłosić się do doradcy podatkowego. Znajdź firmę w naszym rankingu najlepszych biur rachunkowych w Polsce i skorzystaj z profesjonalnego wsparcia.

Zobacz podobne

Zobacz również bazę wiedzy

WOEM