5/5 - (1)

Polska firma budowlana w Niemczech – jakie są zasady świadczenia usług za granicą?

5 marca, 2024

Polskie przedsiębiorstwa budowlane coraz częściej rozszerzają swoją działalność poza granicami kraju. Niemcy, jako sąsiad i jeden z największych partnerów gospodarczych Polski, stają się atrakcyjnym rynkiem dla polskich firm budowlanych. Tamtejszy rynek oferuje bardzo dobre stawki, a Przeniesienie działalności za granicę wiąże się jednak z wieloma wyzwaniami i formalnościami. W tym artykule postaramy się przedstawić najważniejsze informacje dotyczące funkcjonowania polskiej firmy budowlanej w Niemczech – poznaj obowiązujące przepisy!

Polska firma budowlana świadcząca usługi w Niemczech – czy to się opłaca?

Pierwszym krokiem dla polskiej firmy planującej ekspansję na rynek niemiecki jest gruntowne zrozumienie lokalnego rynku oraz przepisów prawnych. Ważne jest, aby firma z Polski dostosowała swoje usługi do oczekiwań i standardów panujących w Niemczech. Jakość, terminowość, a także znajomość lokalnych regulacji budowlanych to klucz do sukcesu.

Świadczenie usług budowlanych w Niemczech przez polską firmę wymaga nie tylko przestrzegania niemieckich standardów budowlanych, ale także zrozumienia kultury biznesowej i oczekiwań niemieckich klientów. Należy pamiętać o silnej konkurencji na niemieckim rynku oraz o wysokich wymaganiach dotyczących jakości i bezpieczeństwa pracy.

Podatkimeritum

Polskie firmy budowlane pracujące w Niemczech – jak zarejestrować?

Rejestracja działalności w Niemczech to podstawowy krok, który musi podjąć polska firma budowlana. Proces ten może wydawać się skomplikowany, ale jest kluczowy dla legalnego i skutecznego działania na niemieckim rynku. Dzięki niemu nasza firma będzie traktowana na równi z rodzimymi przedsiębiorcami. Ważne jest zaznajomienie się z lokalnymi przepisami dotyczącymi prowadzenia działalności gospodarczej, a także zrozumienie systemu podatkowego.

Jeśli chcesz rozpocząć działalność na rynku niemieckim, zarówno z perspektywy już istniejącego biznesu w Polsce, jak i nowo zakładanej działalności za granicą, musisz zwrócić szczególną uwagę na kilka kluczowych aspektów, które należy zgłosić do niemieckiego urzędu skarbowego. Są to między innymi:

  • rodzaj świadczonych usług – określ dokładnie, jakiego typu usługi budowlane planujesz świadczyć w Niemczech. Mogą to być na przykład prace związane z budową, remontem, konserwacją obiektów, czy też inne specjalistyczne usługi w ramach branży budowlanej.
  • liczba pracowników – zgłoś przewidywaną liczbę pracowników, którą zamierzasz zatrudnić do realizacji prac budowlanych w Niemczech. Należy uwzględnić zarówno pracowników stałych, jak i ewentualnych podwykonawców czy pracowników tymczasowych.
  • ramy czasowe działalności – podaj okres, w którym planujesz prowadzić swoją działalność w Niemczech – czy jest to projekt krótkoterminowy, czy też planujesz stałą i długoterminową obecność na niemieckim rynku,
  • specyfika firmy – wyjaśnij, czym dokładnie zajmuje się Twoja firma – zaprezentuj zakres świadczonych usług, specjalizacje, doświadczenie w branży oraz wszelkie aspekty, które wyróżniają Twoją firmę na tle konkurencji,
  • dane personalne i adres – podaj dane personalne oraz adres zarówno swoje, jak i reprezentanta firmy w Niemczech, jeśli taki został wyznaczony; ważne jest, aby informacje te były aktualne i dokładne.
  • infrastruktura w Niemczech – zgłoś również informacje dotyczące infrastruktury, jaką planujesz wykorzystać w Niemczech – czyli lokal biurowy, magazyny, hale produkcyjne.

W procesie rejestracji działalności gospodarczej polskich firm w Niemczech, konieczne jest kierowanie wniosków do odpowiednich urzędów skarbowych. Przypisanie do konkretnego urzędu zależy od pierwszej litery nazwiska przedsiębiorcy lub nazwy firmy, co uporządkowane jest w sposób alfabetyczny:

  • przedsiębiorcy oraz spółki, których nazwiska lub nazwy zaczynają się literami od A do G, powinni skierować swoje wnioski do Urzędu Skarbowego w Hameln,
  • w przypadku, gdy nazwisko lub nazwa firmy zaczyna się od litery H do L, odpowiednim miejscem do składania wniosków jest Urząd Skarbowy w Oranienburg,
  • dla nazwisk oraz nazw firm zaczynających się literami od M do R, właściwym urzędem jest Urząd Skarbowy w Cottbus,
  • przedsiębiorcy i firmy, których nazwiska lub nazwy zaczynają się literami od S do Z powinni zwracać się z wnioskami do Urzędu Skarbowego w Nördlingen.

Polskie firmy budowlane pracujące w Niemczech – niezbędny jest Steuernummer

Po zarejestrowaniu firmy w Niemieckim urzędzie skarbowym otrzymamy numer podatkowy, który jest odpowiednikiem polskiego NIP i pozwala załatwiać wszelkie formalności związane z funkcjonowaniem firmy w Niemczech. Urząd Skarbowy (Finanzamt) przesyła dokument z numerem pocztą w ciągu 2-4 tygodni.

Steuernummer to unikalny numer identyfikacyjny w niemieckim systemie podatkowym, który nie jest stały i może ulec zmianie w określonych sytuacjach. Przykładowo, gdy firma zmienia swój adres na taki, który podlega pod inny Urząd Skarbowy, przyznawany jest nowy Steuernummer. Ten numer jest obowiązkowy dla każdego, kto prowadzi działalność gospodarczą w Niemczech – dotyczy to zarówno osób fizycznych prowadzących działalność na własny rachunek (freelancerów), jak i zarejestrowanych firm. Steuernummer składa się z 10 lub 11 cyfr i jest kluczowy dla identyfikacji podatnika w systemie podatkowym Niemiec.

Często dochodzi do pomyłki pomiędzy Steuernummer a numerem VAT, znanym w Niemczech jako Umsatzsteuer-Identifikationsnummer. Numer VAT, który jest nadawany firmom zobowiązanym do odprowadzania tego podatku, składa się z 9 cyfr i jest poprzedzony przedrostkiem „DE”. Jest on przeznaczony wyłącznie dla firm, które muszą naliczać podatek VAT i prowadzą działalność, w ramach której podatek ten jest istotny. Jest więc niezbędny tylko w określonych przypadkach działalności gospodarczej, szczególnie tych związanych z obrotem towarowym i usługami objętymi VAT.

Polskie firmy budowlane budujące w Niemczech – kiedy należy się rozliczyć?

Aspekt podatkowy jest jednym z najbardziej skomplikowanych przy prowadzeniu działalności budowlanej za granicą. Polska firma budująca w Niemczech musi rozliczać się zgodnie z niemieckimi przepisami podatkowymi. Jest to istotne zarówno w kontekście podatków dochodowych, jak i VAT. Niezbędna może okazać się pomoc eksperta z zakresu międzynarodowych rozliczeń podatkowych. Sprawdź nasz ranking najlepszych biur podatkowych w Polsce i znajdź sprawdzoną firmę oferującą usługi w zakresie rozliczeń zagranicznych.

Polska firma budowlana w Niemczech podatki

Prowadzenie działalności budowlanej w Niemczech przez polską firmę wymaga dokładnej znajomości i przestrzegania niemieckiego systemu podatkowego. Niezrozumienie lub błędne interpretacje przepisów mogą prowadzić do poważnych konsekwencji finansowych. Polskie firmy powinny dokładnie planować swoje działania podatkowe, aby uniknąć potencjalnych problemów.

Polskie firmy budowlane muszą pamiętać o opłaceniu Lohnsteuer, czyli podatku dochodowego od wynagrodzenia pracowników. Jest to podatek odprowadzany za każdego zatrudnionego pracownika i stanowi istotną część rozliczeń podatkowych. Natomiast kwestia odprowadzania VAT (Umsatzsteuer) zależy od indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy i może nie być wymagana w każdym przypadku.

Podatek budowlany Bauabzugsteuer

Zgodnie z niemiecką ustawą o podatku dochodowym, każda usługa budowlana realizowana na terenie Niemiec podlega specjalnemu opodatkowaniu. Jest to istotne zarówno dla niemieckich, jak i zagranicznych firm wykonujących prace budowlane, w tym polskich przedsiębiorstw. Podatek ten dotyczy różnych rodzajów prac, włączając w to budowę, utrzymanie, konserwację, przebudowę, czy też likwidację obiektów budowlanych.

Stawka tego specjalnego podatku dochodowego wynosi 15% i jest ona naliczana od całkowitej wartości wykonanej usługi budowlanej. To oznacza, że zleceniobiorca, czyli wykonawca usługi budowlanej, otrzymuje za swoją pracę jedynie 85% kwoty brutto wskazanej na fakturze, którą opłaca zleceniodawca. Taki mechanizm opodatkowania ma na celu zapewnienie prawidłowego rozliczenia podatków od usług budowlanych realizowanych na terenie Niemiec. Dla polskich firm budowlanych działających w Niemczech istnieje możliwość złożenia wniosku o zwolnienie z Freistellung.

Ekspansja polskich firm budowlanych na rynek niemiecki to proces wymagający starannego planowania i zrozumienia lokalnych realiów. Sukces w tej dziedzinie wiąże się z przestrzeganiem niemieckich standardów i regulacji, efektywnym zarządzaniem podatkami, a także adaptacją do specyfiki niemieckiego rynku. Pomimo wyzwań, jest to szansa na rozwój i zdobycie nowych rynków dla polskich przedsiębiorców w branży budowlanej. Warto znać aktualne przepisy, aby uniknąć problemów podczas świadczenia usług za naszą zachodnią granicą.

Zobacz podobne

Zobacz również bazę wiedzy

WOEM