4.6/5 - (31)

Podwójne opodatkowanie – jakie kraje są na liście?

31 stycznia, 2023

Przeszkody związane z wyjazdem za granicę w celach zarobkowych nie kończą się wyłącznie na nieznajomości języka, czy rozstaniu z rodziną. Sen z powiek spędzają nam również sprawy podatkowe i nieznajomość przepisów dotyczących rozliczania zarobków z innego kraju. W dzisiejszym wpisie postaramy się przybliżyć w znacznym stopniu proces postępowania w przypadku uzyskania dochodu za granicą i przedstawimy pełną listę krajów, z którymi Polska podpisała umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Czym jest podwójne opodatkowanie?

Podwójne opodatkowanie występuje w sytuacji, gdy co najmniej dwa kraje mają prawo do opodatkowania dochodu uzyskanego przez podatnika. Zdarza się tak, kiedy w danym roku pracowaliśmy w wielu krajach lub zarabiając za granicą, pozostajemy w dalszym ciągu polskim rezydentem podatkowym.

Oznacza to, że możemy być zobowiązani do złożenia deklaracji podatkowej w kilku urzędach skarbowych – jednak tylko w jednym przypadku rozliczać będziemy całość naszych dochodów. Decyduje o tym rezydencja podatkowa – o tym, jak jest ustalana, dowiesz się poniżej.

Kogo dotyczy podwójne opodatkowanie?

Podwójne opodatkowanie dotyczyć będzie osób, które w danym roku podatkowym osiągały dochody w innym kraju niż ich rezydencja podatkowa. Przykładowo, jeżeli mieszkamy na stałe w Polsce i tu osiągamy dochody, ale sezonowo wyjechaliśmy do pracy w Holandii i pracowaliśmy tam legalnie przez dwa miesiące, to będziemy musieli rozliczyć się z holenderskim urzędem z zarobków w tym kraju oraz z polską skarbówką z całości uzyskanych dochodów (niezależnie od miejsca ich uzyskania).

Z podwójnym opodatkowaniem mamy także do czynienia w przypadku osób szukających pracy za granicą i pobierających świadczenia dla bezrobotnych z kraju pochodzenia lub emerytów mieszkających w innym kraju, z którego otrzymują emeryturę.

Podatkimeritum

Kogo uznaje się za Polskiego rezydenta podatkowego?

Za rezydenta uznaje się każdą osobę mieszkającą w Polsce? Jak dokładnie urząd skarbowy definiuje miejsce zamieszkania? Zgodnie z informacjami zawartymi w ustawie PIT pod uwagę brane są dwa czynniki – pobyt na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym lub posiadanie na terytorium Polski ośrodka interesów życiowych (centrum interesów osobistych oraz centrum interesów gospodarczych).

Kryterium dotyczące dni spędzonych w Polsce jest dosyć oczywiste, warto jednak pokrótce wyjaśnić, co kryje się pod pojęciem interesów życiowych. Pomimo że nie jest to jednoznacznie określone i w każdym przypadku rozpatrywane indywidualnie, to nasze powiązania osobiste z krajem dotyczą przede wszystkim rodziny i znajomych, oraz przynależności do różnego rodzaju grup społecznych i organizacji (partie polityczne, stowarzyszenia, kluby sportowe itp.). Interesy gospodarcze dużo łatwiej sprecyzować, ponieważ odnoszą się do aspektów czysto ekonomicznych – działalności zarobkowej, różnych źródeł dochodów posiadanych inwestycji, nieruchomości czy zgromadzonego majątku.

Czy oznacza to, że zawsze zapłacimy podatek dwa razy, pracując za granicą? Niekoniecznie – w większości przypadków można tego uniknąć nawet w przypadku, gdy musimy rozliczyć się ze swoich zagranicznych dochodów w Polsce, ponieważ z wieloma krajami podpisana została korzystna dla obu stron, umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Czym jest umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania?

Najczęstsze wątpliwości związane z wyjazdem za granicę dotyczą tego, kto będzie płacił podwójny podatek.

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania to porozumienie międzynarodowe, które ma chronić osoby osiągające dochody przez bezzasadnym obciążeniem podatkiem dochodowym w dwóch krajach. Reguluje ona wszystkie aspekty związane z rozliczeniem zarobków uzyskanych w zainteresowanych krajach, pomaga w ustaleniu rezydentury podatkowej oraz określa sposób rozliczenia dochodów.

Umowy międzynarodowe o unikaniu podwójnego opodatkowania zazwyczaj wskazują jedną z dwóch metod rozliczenia – wyłączenia z progresją lub odliczenia proporcjonalnego.

Metoda wyłączenia z progresją

Pierwsza metoda unikania podwójnego opodatkowania zakłada, że dochód osiągnięty za granicą jest wyłączony z podstawy opodatkowania w Polsce. Wyłączenie z progresją zakłada jednak, że zarobki z innego kraju będą miały wpływ na ustalanie stawki podatku od pozostałych dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce zgodnie ze skalą podatkową.

Podwójne opodatkowanie – jakie kraje przewidują zastosowanie metody wyłączenia z progresją? W ten sposób rozliczymy dochody z takich krajów jak:

 • Albania,
 • Azerbejdżan,
 • Bangladesz,
 • Białoruś,
 • Bośnia i Hercegowina,
 • Bułgaria,
 • Chiny,
 • Chorwacja,
 • Cypr,
 • Czarnogóra,
 • Czechy,
 • Estonia,
 • Filipiny,
 • Francja,
 • Hiszpania,
 • Indonezja,
 • Islandia,
 • Kuwejt,
 • Liban,
 • Luksemburg,
 • Łotwa,
 • Malta,
 • Maroko,
 • Meksyk,
 • Mongolia,
 • Niemcy,
 • RPA,
 • Rumunia,
 • Serbia,
 • Szwajcaria,
 • Szwecja,
 • Tajlandia,
 • Tunezja,
 • Turcja,
 • Ukraina,
 • Węgry,
 • Wietnam,
 • Włochy.

Metoda odliczenia proporcjonalnego

W przypadku zastosowania metody odliczenia proporcjonalnego, dochody osiągnięte za granicą łączy się z dochodami uzyskanymi w Polsce. Następnie od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odliczana jest kwota podatku dochodowego, jaki zapłaciliśmy wcześniej w innym państwie.

Kraje, z którymi umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania przewidują zastosowanie metody odliczenia proporcjonalnego to:

 • Arabia Saudyjska,
 • Armenia,
 • Australia,
 • Austria,
 • Belgia,
 • Chile,
 • Dania,
 • Egipt,
 • Etiopia,
 • Finlandia,
 • Grecja,
 • Gruzja,
 • Holandia,
 • Indie,
 • Iran,
 • Irlandia,
 • Izrael,
 • Japonia,
 • Kanada,
 • Katar,
 • Kazachstan,
 • Kirgistan,
 • Korea Południowa,
 • Litwa,
 • Macedonia,
 • Malezja,
 • Mołdawia,
 • Norwegia
 • Nowa Zelandia,
 • Pakistan,
 • Portugalia,
 • Rosja,
 • Singapur,
 • Słowacja,
 • Słowenia,
 • Stany Zjednoczone Ameryki,
 • Tadżykistan,
 • Tajwan,
 • Uzbekistan,
 • Wielka Brytania,
 • Irlandia Północna,
 • Zjednoczone Emiraty Arabskie,

Rozliczenie z zastosowaniem metody odliczenia proporcjonalnego jest zazwyczaj mniej opłacalne, dlatego w zmniejszenia różnic między dwoma systemami rozliczania podatku możemy skorzystać z ulgi abolicyjnej.

Zawarliśmy tutaj tylko podstawowe informacje dotyczące metod rozliczania zagranicznego podatku. Po więcej informacji zapraszamy do wpisu – Jak uniknąć podwójnego opodatkowania?

Jak rozliczyć dochód z zagranicy?

Wiemy już, kto musi rozliczyć dochód z zagranicy w Polsce, przejdźmy więc do konkretów – jak to zrobić? Jeśli wiemy już jaką metodą będzie odliczany nasz podatek, to należy złożyć zeznanie podatkowe – posłuży nam do tego formularz PIT-36 z załącznikiem PIT/ZG, na którym uwzględnimy zagraniczne zarobki. Obowiązuje nas ten sam termin, jak w przypadku rozliczania dochodów wyłącznie z naszego kraju, czyli najpóźniej wniosek dostarczyć musimy 30 kwietnia.

Należy pamiętać, że dla każdego państwa, w którym uzyskaliśmy dochody, trzeba złożyć osobny załącznik. W przypadku, jeżeli istnieje możliwość skorzystania z ulgi abolicyjnej, wykazujemy ją w załączniku PIT/O.

Warto też wspomnieć, że do zagranicznych dochodów zaliczana jest także emerytura zagraniczna, którą także musimy uwzględnić w roczne zeznaniu PIT-36.

Podwójne opodatkowanie 2023 – jakie kraje podpisały z Polską umowę?

Polska ma podpisaną umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania z ponad 80 krajami świata. Są to zarówno państwa Unii Europejskiej, do których nasi rodacy bardzo często udają się w celach zarobkowych takie jak Niemcy, Austria, Norwegia, Czechy, Dania czy Holandia, oraz z bardziej odległe i egzotyczne kraje takie jak Meksyk, Kanada, Japonia czy Mongolia.

Pełną listę krajów znajdziesz na stronie Ministerstwa Finansów. Jest tam wykaz zawartych przez Polskę umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz ich dokładna treść określająca wszystkie aspekty dotyczące rozliczenia i ustalania rezydentury podatkowej.

Zobacz podobne

Zobacz również bazę wiedzy

WOEM