5/5 - (6)

Opodatkowanie dochodów z zagranicy a unikanie płacenia podwójnego podatku

23 kwietnia, 2022

Wyjazdy do pracy za granicę wciąż cieszą się sporym zainteresowaniem wśród Polaków. Jednak nie każdy polski podatnik zdaje sobie sprawę z tego, że zagraniczne zarobki najczęściej należy rozliczyć zarówno w kraju zarobkowym, jak i w Polsce. Nie oznacza to jednak, że musimy obawiać się podwójnego opodatkowania. Dlaczego? Pomocne w tym są umowy międzynarodowe podpisywanie pomiędzy poszczególnymi krajami. O jakich sposobach mowa? Odpowiedź w dalszej części artykułu – zapraszamy!

Opodatkowanie zarobków z zagranicy a rezydencja podatkowa

Na samym początku odpowiedzmy sobie na pytanie, kto tak naprawdę musi rozliczać zagraniczne dochody w Polsce.

Powołując się na art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby posiadające status rezydenta podatkowego, podlegają pod obowiązek rozliczania się ze wszystkich swoich dochodów – zarówno tych uzyskanych w Polsce, jak i za granicą w ciągu danego roku podatkowego. Taką sytuację nazywamy nieograniczonym obowiązkiem podatkowym.

Jeżeli osoba jest nierezydentem, nie musi zawierać w rocznej deklaracji podatkowej dochodów zagranicznych – rozlicza się jedynie z tych, które osiągnęła na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przeczytaj również: Nowy podatek dla pracujących za granicą – efekt zmiany ulgi abolicyjnej

Rezydent podatkowy, czyli kto?

Zanim jeszcze omówimy metody opodatkowania dochodów z zagranicy, przybliżmy pojęcie rezydenta podatkowego w Polsce. O kim tak możemy powiedzieć? Zgodnie z art. 3 ust. 1a ustawy PIT rezydentem uznać można osobę fizyczną, która:

  • posiada miejsce zamieszkania na terenie Polski,
  • posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów życiowych (osobistych lub gospodarczych),
  • przebywa w Polsce w ciągu roku więcej niż 183 dni.

Zgodnie z powyższym można stwierdzić, że nawet jeżeli podatnik wyjeżdża za granicę na dłużej niż 183 dni, posiadając jednocześnie w Polsce ośrodek interesów życiowych, wciąż uznawany jest za polskiego rezydenta podatkowego.

Przez pojęcie “ośrodek interesów życiowych” uznać można ognisko domowe, powiązania rodzinne, źródło dochodów, miejsce majątku, konta bankowe, zaciągnięte kredyty czy posiadane inwestycje.

Metody rozliczenia dochodów z zagranicy

O ile dla nierezydentów nie robi to większego znaczenia, tak dla osób o statusie rezydenta podwójne opodatkowanie dochodów zagranicznych mogłoby być krzywdzące. Dlatego też obecne systemy podatkowe skonstruowane są w taki sposób, aby unikać takich sytuacji.

Podatkimeritum

W tym celu powstały specjalne umowy międzynarodowe, których zadaniem jest uniknięcie płacenia podatku od tych samych przychodów zagranicznych. Jeśli chodzi o nasz kraj, to Polska obecnie ma podpisane umowy aż z 92 krajami na całym świecie, przez co istnieje bardzo małe ryzyko, że wybierając się do pracy za granicą, będziesz zobligowany do podwójnego uiszczenia podatku. Jeśli chcesz zobaczyć pełną listę państw, z którymi Polska ma podpisane umowy, wejdź na stronę Ministerstwa Finansów lub zajrzyj do Dziennika Ustaw.

Opodatkowanie dochodów z zagranicy – wyłączenie z progresją i proporcjonalne odliczenie

Jeśli chodzi o opodatkowanie zarobków z zagranicy, obecnie istnieją dwie metody, dzięki, którym możemy uniknąć uiszczenia podwójnego podatku od tych samych przychodów.

Przeczytaj również: Dochody z zagranicy – jaki PIT?

Metoda wyłączenia z progresją

Dzięki tej metodzie w Polsce zwalniany jest obowiązek opodatkowania dochodów z zagranicy osiągniętych w drugim państwie. Warto jednak wiedzieć, że zagraniczne zarobki mają znaczenie na ustalenie stopy procentowej w naszym kraju, według której obliczana jest kwota podatku do zapłaty.

Mówiąc o metodzie wyłączenia z progresją, obowiązek zamieszczenia informacji o dochodach zagranicznych w rocznym zeznaniu podatkowym występuje tylko wtedy, gdy w danym roku podatkowym podatnik osiągał również dochód w Polsce podlegający pod skalę podatkową.

Analogicznie – jeżeli podatnik nie uzyskiwał dochodów na terenie Polski podlegających opodatkowaniu skalą podatkową, nie jest zobligowany do składania zeznania, w którym należałoby umieścić uzyskane dochody zagraniczne.

Metoda ta przewidziana jest w umowach z takimi państwami jak m.in. Albania, Austria, Chiny, Chorwacja, Czechy, Dania, Francja, Japonia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Rumunia, Szwecja czy Włochy.

Metoda proporcjonalnego odliczenia

Opodatkowanie dochodów z zagranicy może odbywać się również za pomocą metody proporcjonalnego odliczenia.

W tym wypadku osiągany za granicą dochód jest opodatkowany również w naszym kraju. Co ważne jednak – od obliczonego podatku odliczany jest podatek, który pracownik zapłacił za granicą (proporcjonalnie do dochodu uzyskanego w kraju zagranicznym).

W przypadku metody proporcjonalnego odliczenia obowiązek wykazania zagranicznych dochodów w rocznym zeznaniu istnieje zawsze – niezależnie od tego, czy w Polsce uzyskiwane były dochody opodatkowane wspomnianą wyżej skalą podatkową.

Co ważne: jeżeli otrzymałeś zwrot podatku z zagranicy od dochodów rozliczanych za pomocą proporcjonalnego odliczenia, powinieneś doliczyć go do podatku w zeznaniu rocznym.

Jeżeli w ciągu roku uzyskiwałeś zagraniczne dochody z dwóch (lub więcej) krajów, w których obowiązuje ta metoda, limit odliczenia podatku obliczany jest oddzielnie dla dochodów z każdego z tych państw.

Metoda proporcjonalnego odliczenia znajduje zastosowanie w przypadku umów z m.in. Belgią, Holandią, Rosją czy Stanami Zjednoczonymi.

Przeczytaj również: Kiedy nie trzeba wykazywać dochodów z zagranicy?

Brak umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania – co wtedy?

W sytuacji, w której posiadasz miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskujesz dochody za granicą w państwie, z którym Polska nie podpisała umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, nie musisz martwić się, że zapłacisz dwa razy podatek. Dlaczego? W takiej sytuacji dochody zagraniczne opodatkowane w kraju zarobkowym zostają opodatkowane w Polsce za pomocą metody proporcjonalnego odliczenia.

 

Zobacz podobne

Zobacz również bazę wiedzy

WOEM