5/5 - (2)

Klasa podatkowa 3 w Niemczech. Co to jest i kogo dotyczy?

4 października, 2023

Klasy podatkowe w Niemczech odgrywają kluczową rolę w określaniu obciążenia podatkowego każdego podatnika. Wśród nich klasa podatkowa 3 wyróżnia się specyficznymi kryteriami i korzyściami dla określonej grupy osób. Kim są osoby, które mogą skorzystać z tej klasy podatkowej, i jakie korzyści im to przynosi? W tym artykule przyjrzymy się bliżej klasie podatkowej 3, aby rozwiać wszelkie wątpliwości na jej temat.

Co to są klasy podatkowe w Niemczech? Poznaj odpowiedź na to pytanie

W Niemczech klasy podatkowe, znane jako „Steuerklasse”, stanowią fundament systemu rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych. Klasy te odgrywają kluczową rolę w określaniu wysokości obciążenia podatkowego podatnika. Przynależność do konkretnej klasy podatkowej wpływa nie tylko na wysokość podatku od wynagrodzenia, ale również na inne świadczenia, takie jak zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek na utrzymanie, zasiłek chorobowy czy „kindergeld” (zasiłek rodzinny). Informacje o przynależności do danej klasy podatkowej można uzyskać w urzędzie skarbowym, znanym jako Finanzamt. Dodatkowo dane te są dostępne w elektronicznej karcie podatkowej, nazywanej Elektronische Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM).

Wszystkie klasy podatkowe w Niemczech. Czym się różnią?

Niemiecki system podatkowy wyróżnia sześć głównych klas podatkowych, które są przypisywane podatnikom w zależności od ich sytuacji życiowej i rodzinnej. Oto krótki przegląd:

  • Klasa 1. Dotyczy osób prowadzących jednoosobowe gospodarstwa domowe, niezamężnych, rozwiedzionych, w separacji, owdowiałych co najmniej dwa lata temu oraz tych, których małżonek nie jest rezydentem podatkowym w Niemczech lub mieszka poza Unią Europejską.
  • Klasa 2. Przeznaczona dla osób samotnie wychowujących dzieci, które otrzymują zasiłek rodzinny lub kwotę wolną od podatku z tytułu posiadania dzieci.
  • Klasa 3. Obejmuje osoby zamężne, których małżonek jest bezrobotny lub klasyfikowany jest do klasy podatkowej 5, a także osoby owdowiałe do roku od śmierci małżonka.
  • Klasa 4. Dla małżeństw, które nie dokonały wyboru klasy podatkowej po zawarciu związku małżeńskiego lub w przypadku, gdy obaj małżonkowie uzyskują podobne dochody.
  • Klasa 5. Przeznaczona dla osób zamężnych, które uzyskują niższe dochody w porównaniu z małżonkiem.
  • Klasa 6. Dla osób, które otrzymują wynagrodzenie od więcej niż jednego pracodawcy, niezależnie od ich statusu rodzinno-małżeńskiego.

Każda z tych klas ma swoje unikalne cechy i korzyści podatkowe. Warto zwrócić uwagę, że zmiana sytuacji życiowej, takiej jak ślub, rozwód czy narodziny dziecka, może wymagać zmiany klasy podatkowej. W takim przypadku podatnik powinien zgłosić się do odpowiedniego urzędu skarbowego w celu dokonania aktualizacji.

Podatkimeritum

Klasa podatkowa 3 w Niemczech – kogo obowiązuje?

Każda osoba legalnie zatrudniona na terenie Niemiec jest przypisana do jednej z sześciu klas podatkowych. Klasy te zostały wprowadzone w celu optymalizacji procesu opodatkowania, tak by zaliczki na podatek były pobierane w odpowiedniej wysokości, adekwatnej do sytuacji życiowej i dochodowej podatnika. Wśród tych klas, 3 klasa podatkowa jest szczególnie interesująca i często budzi wiele pytań.

Trzecia klasa podatkowa w Niemczech jest zarezerwowana głównie dla małżeństw, w których występuje znacząca dysproporcja w dochodach lub gdy jeden z partnerów nie jest aktywny zawodowo. Oznacza to, że jeśli jeden z małżonków nie pracuje lub osiąga znacznie niższe dochody niż drugi, mogą oni skorzystać z tej klasy podatkowej. Istotne jest jednak, by małżonkowie nie byli w trwałej separacji.

Istnieją pewne wyjątki i sytuacje, w których osoby nie kwalifikują się do tej klasy podatkowej. Przykładowo, jeśli małżonek pracuje w Polsce na umowę o pracę, nawet za minimalne wynagrodzenie, lub osiąga przychód przekraczający 25000 zł, nie będzie możliwości skorzystania z 3 klasy podatkowej. Podobnie, osoby na ryczałcie lub małżonkowie na ryczałcie w Polsce również nie kwalifikują się.

3 klasa podatkowa w Niemczech – ile procent? Odpowiadamy

Klasy podatkowe w Niemczech mają za zadanie dostosować wysokość pobieranego podatku do sytuacji życiowej i dochodowej podatnika. W przypadku 3 klasy podatkowej, przeznaczonej głównie dla małżeństw z dużą dysproporcją dochodów, kwota wolna od podatku dla osoby pracującej wynosi 1788 €, natomiast dla niepracującego małżonka jest to zaledwie 105 € (dane dotyczące roku 2022). W praktyce oznacza to, że osoby opodatkowane według tej klasy mają niższą stawkę podatkową w porównaniu do osób z klasy I, które są opodatkowane jako single.

Zwrot podatku a 3 klasa podatkowa w Niemczech. Wszystko, co musisz wiedzieć

Zwrot podatku z Niemiec to kwestia, nad którą często zastanawia się wielu pracujących w tym kraju Polaków. W Niemczech, niezależnie od tego, czy jesteś opodatkowany według klasy I czy III, ostateczna suma podatku będzie taka sama. Jeśli jesteś opodatkowany według klasy I i rozliczasz się z niepracującym partnerem, otrzymasz nadpłatę pobranej przez pracodawcę zaliczki, czyli zwrot podatku. Natomiast w przypadku III klasy podatkowej, pracodawca nie pobiera zaliczki na podatek dochodowy lub pobiera ją w minimalnej kwocie. Przy rozliczeniu wspólnym z niepracującym partnerem, rozliczenie zazwyczaj “wyjdzie na zero” lub z niewielkim plusie bądź minusie.

Klasa podatkowa 3 w Niemczech to nie tylko korzystniejsze stawki podatkowe, ale także szereg ulg i korzyści dla osób spełniających określone kryteria. Dzięki zrozumieniu, jak działa ta klasa podatkowa i kogo dotyczy, osoby spełniające warunki mogą w pełni korzystać z jej zalet. Jeśli myślisz, że możesz kwalifikować się do klasy podatkowej 3 lub masz wątpliwości co do swojej aktualnej klasy podatkowej, warto skonsultować się z ekspertem w dziedzinie podatków w Niemczech, aby upewnić się, że korzystasz z wszystkich dostępnych korzyści. Umów się z nami na konsultację!

Zobacz podobne

Zobacz również bazę wiedzy

WOEM