5/5 - (1)

Jak uniknąć podwójnego opodatkowania?

31 stycznia, 2023

Wśród osób decydujących się na pracę za granicą często spotykanym problemem jest nieznajomość przepisów dotyczących zagranicznych zarobków. Nie do końca zdajemy sobie sprawę, jak wygląda ich opodatkowanie zarówno w naszym kraju, jak i kraju ich uzyskania. W dzisiejszym wpisie przedstawiamy, jak wygląda rozliczenie dochodów z zagranicy w Polsce, i jak działają zapisy umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania w praktyce.

Kto musi rozliczyć dochód z zagranicy w Polsce?

Zanim przejdziemy do tego, jak uniknąć podwójnego opodatkowania należy odpowiedzieć sobie na pytanie – kto musi rozliczyć się dwa razy? Będą to praktycznie wszystkie osoby osiągające dochody za granicami kraju, w dalszym ciągu mieszkające w Polsce.

Każdy, kto zostaje uznany za rezydenta podatkowego przez urząd skarbowy, zobowiązany jest w danym kraju rozliczyć wszelkie dochody, niezależnie od miejsca, w jakim zostały uzyskane. W takim wypadku podlega się pod tak zwany nieograniczony obowiązek podatkowy, co oznacza, że w polskiej skarbówce składamy deklarację podatkową, zawierającą zarówno zarobi z Polski, jak i przychody z innych państw.

W sytuacji, gdy nie jesteśmy już rezydentami podatkowym w Polsce, obowiązuje nas tak zwane rozliczenie ograniczone i będziemy musieli rozliczyć tylko dochód uzyskany w naszym kraju (jeżeli taki uzyskaliśmy).

Przeczytaj również: Kiedy nie trzeba wykazywać dochodów z zagranicy?

Jak określa się rezydenturę podatkową?

Ustalenie rezydencji podatkowej pozwala określić, jakiemu rozliczeniu podlegamy w danym państwie. Każdy kraj ma trochę inne zasady nadawania takiego statusu, jednak w większości przypadków są one bardzo podobne. Liczy się przede wszystkim czas, jaki przebywamy na terenie danego państwa oraz gdzie mieszka nasza rodzina.

Zgodnie z postanowieniami art. 3 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym, za rezydenta w Polsce uznawane są osoby które:

  • przebywały w danym roku podatkowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni lub,
  • posiadają w Polsce interesy osobiste lub gospodarcze (centrum interesów życiowych).

Kryterium czasowe wydaje się dosyć oczywiste i łatwo je potwierdzić. Inaczej sytuacja wygląda jednak z ustaleniem centrum interesów życiowych. Dotyczy posiadania ścisłych powiązań osobistych lub gospodarczych z Polską, a każdy aspekt powinien być rozpatrywany indywidualnie. Jest to więc często subiektywna ocena urzędu, warto jednak wiedzieć jakimi informacjami kieruje się skarbówka. Brane jest pod uwagę między innymi:

  • posiadanie certyfikatu rezydencji z danego kraju – dokument, który może wystawić każdy urząd skarbowy (potwierdzenie rezydencji w innym kraju nie decyduje o automatycznym przyznaniu statusu nierezydenta w Polsce),
  • miejsce zamieszkania rodziny (współmałżonek i dzieci),
  • miejsce prowadzenia działalności gospodarczej,
  • przynależność do różnego rodzaju organizacji,
  • miejsce, w którym opłacamy składki ubezpieczeniowe,
  • posiadanie nieruchomości na terenie danego kraju,
  • miejsce posiadania wszelkiego majątku,
  • posiadanie rachunku bankowego w Polskim banku.

Polskiego rezydenta podatkowego obowiązuje nieograniczony obowiązek podatkowy – oznacza to, że rozliczyć trzeba się z całości dochodów, niezależnie od miejsca ich uzyskania (dochód z Polski + zagraniczny). Warto pamiętać, że z większością krajów Polska ściśle współpracuje w tych kwestiach, dzięki czemu urząd skarbowy może sprawdzić, gdzie uzyskiwaliśmy dochody.

Uniknięcie podwójnego opodatkowania możliwe jest więc poprzez całkowitą zmianę rezydencji podatkowej – nie jest to jednak łatwe. Jeżeli jednak udowodnimy, że z Polską nie łączą nas już żadne interesy i mieszkamy z całą rodziną na stałe w innym kraju, w którym osiągamy dochody, to rozliczać będziemy wyłącznie w tym państwie. W innym wypadku zmuszeni będziemy złożyć deklarację w dwóch urzędach – nie oznacza to, jednak że zapłacimy zdublowany podatek. Zastosowana zostanie bowiem jedna z dwóch metod unikania podwójnego opodatkowania.

Podatkimeritum

Metoda wyłączenia z progresją

Pierwszą i znacznie korzystniejszą jest metoda wyłączenia z progresją, która zakłada, że w Polsce nie płaci się podatku od dochodów uzyskanych za granicą. W dalszym ciągu jednak należy je uwzględnić w deklaracji składanej w urzędzie, ponieważ służą do ustalenia stawki podatkowej właściwej dla łącznych dochodów, która następnie zastosowanie będzie miała wyłącznie do tych uzyskanych w Polsce.

W celu ustalenia dokładnej wysokości zobowiązania podatkowego, podczas gdy zastosowanie ma metoda wyłączenia z progresją, konieczne jest dokonanie następujących wyliczeń. Zaczynamy od zsumowania dochodów uzyskanych w Polsce z dochodami osiągniętymi za granicą. Od wyniku obliczamy podatek według skali podatkowej, który następnie dzielimy przez sumę łącznych dochodów i mnożymy przez 100. Wynik który otrzymamy, będzie rzeczywista a stopą procentową podatku – po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

Jeżeli uzyskałeś dochody tylko za granicą, a umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z tym krajem wskazuję metodę wyłączenia z progresją, to nie musisz składać rozliczenia rocznego PIT.

Metoda proporcjonalnego odliczenia

Jeżeli zgodnie z zawartą umową, dla dochodów z danego kraju obowiązuje metoda proporcjonalnego odliczenia, to będzie on opodatkowany również w Polsce. Nie oznacza to jednak, że ponownie obciążeni zostaniemy tą samą kwotą, którą zapłaciliśmy wcześniej w kraju, z którego on pochodzi. Od należnego w Polsce podatku odliczymy bowiem właśnie podatek zapłacony uprzednio za granicą. Maksymalne odliczenie w tym przypadku nie może wynosić więcej niż wysokości podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód uzyskany w obcym państwie.

Jeżeli Polska podpisała z krajem, w którym otrzymywałeś dochody umowę, z której wynika, że obowiązuje proporcjonalne odliczenie, to musisz złożyć PIT-36 – nawet jeśli z Polski nie masz żadnego dochodu (w przypadku gdy jesteś polskim rezydentem).

Jest to metoda w większości przypadków mniej opłacalna dla podatnika, dlatego zastosować możemy ulgę abolicyjną. Jej wysokość określa się poprzez porównanie kwoty podatku obliczonego za pomocą metody odliczenia proporcjonalnego z wysokością podatku do zapłacenia, jeżeli zastosowanie miałaby metoda wyłączenia z progresją – różnica pozwala nam ustalić kwotę odliczenia. Od 2021 roku jest ona dodatkowo limitowana – może wynieść maksymalnie 1360 zł.

Pełną rozpiskę krajów z obowiązującymi metodami rozliczania znajdziesz w naszym wpisie – Podwójne opodatkowanie – jakie kraje są na liście?

Jak rozliczyć dochody z zagranicy w Polsce?

Jeżeli uzyskałeś dochody z zagranicy, musisz złożyć PIT-36 wraz z załącznikiem PIT/ZG – osobny dla każdego państwa.

W przypadku, gdy do Twoich dochodów ma zastosowanie metoda wyłączenia z progresją, to dochody te wykazujesz w sekcji H PIT-u 36 w wierszu Dochody osiągnięte za granicą”.

Podatnik, któremu przysługuje prawo do zastosowania metody odliczenia proporcjonalnego, uzyskane za granicą przychody powinien wykazać w zeznaniu podatkowym PIT-36, w części D. Dochody/straty ze źródeł przychodów”. Podatek zapłacony za granicą, do którego ma zastosowanie metoda odliczenia proporcjonalnego, po przeliczeniu na złote, podatnik wykazuje w PIT-36, w części H.

Dochody uzyskane za granicą oraz podatek dochodowy zapłacony za granicą podatnik wykazuje również w załączniku PIT/ZG – część C.1., odpowiednio w kolumnach c i d.

Jeżeli uzyskaliśmy zwrot zapłaconego za granicą podatku, który wcześniej zgodnie z metodą proporcjonalnego odliczenia odliczyliśmy od podatku dochodowego należnego w Polsce, to zwróconą kwotę mamy obowiązek doliczyć do podatku dochodowego w zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym zwrot ten otrzymaliśmy.

Do kiedy trzeba się rozliczyć z dochodów z zagranicy?

Zeznanie podatkowe należy złożyć w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Jeżeli ostatni dzień rozliczenia wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin przesuwa się na pierwszy dzień roboczy następujący po dniu lub dniach wolnych. Tak więc rozliczenie za rok 2022 rok musisz dostarczyć najpóźniej 2 maja 2023 roku.

Zobacz podobne

Zobacz również bazę wiedzy

WOEM