4.3/5 - (9)

Emerytura zagraniczna w Polsce – jak ją rozliczyć?

23 grudnia, 2022

Wiele osób, które pracowały za granicą, ma prawo do pobierania comiesięcznego świadczenia emerytalnego. Trzeba jednak pamiętać, że należy ją rozliczyć tak jak wszystkie wpływy na Twoje konto bankowe. W poniższym wpisie postaramy się dokładnie przedstawić, jakie opodatkowanie obowiązuje w przypadku emerytury z zagranicy.

Emerytura zagraniczna i polska – jak ją uzyskać?

Aby przyznana została nam emerytura z zagranicy, należy złożyć odpowiedni wniosek – najlepiej w państwie, w którym mieszkasz. Można go bowiem dostarczyć do polskiej międzynarodowej jednostki ZUS. Urzędy w państwach należących do Unii Europejskiej lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) sprawnie przekazują między sobą informacje, dlatego nie ma konieczności składania dwóch wniosków, jednego w Polsce, a drugiego w kraju zagranicznym. Twoje podanie o emeryturę lub rentę zostanie rozpatrzone wszędzie zgodnie z panującymi tam zasadami i otrzymasz osobną decyzję.

Pomimo że za emerytury z każdego państwa odpowiada inna placówka ZUS, wniosek możesz złożyć w urzędzie, który znajduje się najbliżej Twojego miejsca zamieszkania lub przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) dostępną na stronie www.zus.pl.

Emerytura i renta zagraniczna z kilku państw

Jeśli pracowaliśmy w swoim życiu w kilku państwach Unii Europejskiej, możemy otrzymywać wiele emerytur i rent z zagranicy, osobno z każdego kraju. Takie świadczenia w żaden sposób się nie wykluczają i są od siebie niezależne – jeżeli spełnimy odpowiednie warunki, te pieniądze po prostu nam się należą. Nie trzeba też składać odrębnych wniosków w każdym państwie – wszystkie dokumenty złożymy w państwie, w którym mieszkamy aktualnie.

Należy mieć na uwadze, że każde państwo należące do UE i EFTA ma własny, unikatowy system ubezpieczeń emerytalnych i rentowych. Nie możemy kierować się więc jednym kluczem – to, że pracowaliśmy przez kilka lat w danym kraju i należy nam się emerytura, nie oznacza, że za taki okres przysługiwać będzie nam ona również gdzie indziej.

Ile będzie wynosić emerytura lub renta z poszczególnych państw?

Wysokość Twojego świadczenia z zagranicy zależeć będzie od wielu czynników i zostanie wyliczona przez odpowiadającą za to w danym kraju instytucję ubezpieczeniową. Wpływ na to będzie miał czas, jaki pracowaliśmy w danym państwie oraz jakie otrzymywaliśmy zarobki. Oczywiście wyższe dochody oznaczają wyższą stawkę na ubezpieczenie społeczne, co przełoży się na ostateczną sumę zagranicznych emerytur i rent. Wszystko zostanie policzone przez odpowiednią instytucję, zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym państwie.

Czy emerytura z zagranicy podlega opodatkowaniu w Polsce?

Najważniejszą kwestią związaną z opodatkowaniem zagranicznej emerytury, jest ustalenie rezydencji podatkowej osoby pobierającej takie świadczenie.

Zostaniemy uznani za rezydenta podatkowego, jeżeli posiadamy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej centrum interesów osobistych i gospodarczych lub przebywamy w Polsce co najmniej przez 184 dni w danym roku podatkowym. W takim przypadku obowiązuje nas rozliczenie nieograniczone – przed urzędem skarbowym musimy wykazać łączne dochody uzyskane na całym świecie. W takiej sytuacji odprowadzimy zarówno podatki od emerytury zagranicznej, jak i polskiej.

Kiedy jednak mieszkamy za granicą, a z Polską nie łączą nas już żadne zobowiązania – dotyczy nas rozliczenie ograniczone. Oznacza to, że w polskiej skarbówce przedstawiać będziemy tylko dochody uzyskane w naszym kraju. Tak więc podatek od emerytury zagranicznej zapłacimy wyłącznie w państwie zamieszkania.

Podatkimeritum

Emerytura zagraniczna a podatek w Polsce – wypłata przez polski bank

Jeżeli zagraniczną emeryturę otrzymywać będziemy na polskie konto, to bank jest zobowiązany do weryfikacji takiego świadczenia. To właśnie on będzie odprowadzał zaliczki podatkowe i przekazywał je do urzędu skarbowego.

Bardzo ważne jest, aby od świadczenia otrzymywanego z zagranicy odprowadzany był podatek. Powinniśmy przypilnować bank lub samodzielnie przekazywać środki do Urzędu Skarbowego. W przypadku jakichkolwiek zaniechań możemy to boleśnie odczuć, ponieważ mogą zostać nam naliczone odsetki od zaległości. W przypadku długiego unikania wpłat urząd skarbowy może postawić także zarzuty karno-skarbowe, dlatego trzeba dopilnować wszelkich formalności i dokładnie zorientować się, czy podatek jest prawidłowo odprowadzany.

Wypłata emerytury na zagraniczny rachunek bankowy polskiego emeryta

Inaczej sprawa wyglądać będzie w sytuacji, w której emeryturę otrzymywać będziemy na zagraniczny rachunek bankowy. Wtedy każdy polski rezydent podatkowy musi samodzielnie obliczyć oraz opłacać zaliczki na podatek dochodowy. Należy tego dokonać do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został uzyskany.

Jak uwzględnić emeryturę lub rentę w zeznaniu rocznym?

Po zakończonym roku podatnik uzyskujący emeryturę zagraniczną zobowiązany jest złożyć roczne zeznanie PIT-36 – można to zrobić od 15 lutego do 30 kwietnia. Jeśli z krajem, z którego pobieramy zagraniczne świadczenie, Polska podpisała umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, niezbędny będzie także załącznik PIT/ZGDokonasz tego, korzystając z wystawionego przez bank PIT-11 – znajdzie się tam podsumowanie wysokości zaliczek odprowadzonych od Twojej zagranicznej emerytury na podatek dochodowy.

Do rozliczenia zagranicznej renty i emerytury ma zastosowanie jedna z metod unikania podwójnego opodatkowania – wyłączenia z progresją lub proporcjonalnego odliczenia.

Rozliczenie z zastosowaniem metody wyłączenia z progresją

Jeżeli obowiązującą metodą rozliczenia jest wyłączenie z progresją, nie będziemy musieli składać zeznania podatkowego PIT-36 i PIT/ZG, jeżeli nie uzyskaliśmy w Polsce żadnych innych dochodów.

Jeżeli posiadamy inne źródło dochodu w Polsce, emeryturę z zagranicy należy wykazać w części H formularza – posłuży ona do ustalenia stopy procentowej, która zastosowana zostanie do opodatkowania tylko tego dochodu z Polski.

Rozliczenie z zastosowaniem metody odliczenia proporcjonalnego

W przypadku metody odliczenia proporcjonalnego musimy złożyć PIT niezależnie czy uzyskiwaliśmy dochody w Polsce, czy nie. W części D formularza PIT-36 należy wykazać uzyskane za granicą dochody i zapłacony tam podatek.

Dochody zagraniczne łączy się z dochodami uzyskanymi w Polsce. Następnie oblicza się podatek od łącznej sumy dochodów i odlicza kwotę równą podatkowi wcześniej zapłaconemu za granicą.

W takiej sytuacji przysługuje prawo do skorzystania z ulgi abolicyjnej – odliczenia kwoty będącej różnicą pomiędzy między podatkiem wyliczonym metodą proporcjonalnego odliczenia a kwotą podatku obliczonego przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją. Obecnie wynosi ona maksymalnie 1.360 zł.

Podatek od zagranicznej emerytury w Polsce – ile wynosi?

Zagraniczna emerytura jest rozliczana na zasadach ogólnych – zgodnie ze skalą podatkową obejmuje ją podatek 17% w przypadku dochodów do 120 tys. zł lub 32%, jeżeli będą one wyższe. W przypadku gdy umowa zawarta pomiędzy krajami określa stawkę o innej wysokości, zastępuje ona stawkę krajową.

Jeśli z umowy wynika natomiast, że w Polsce Twoja emerytura zagraniczna nie powinna zostać opodatkowana, bank nie powinien pobierać zaliczki na podatek dochodowy.

Jak Polski Ład wpłynął na emerytury zagraniczne w Polsce?

Pomimo że Polski Ład nie wpłynął bezpośrednio na sposób rozliczania zagranicznych emerytur, to niektóre regulacje powodują, że spora liczba osób musi liczyć się z konieczność zapłaty większej kwoty podatku. Dzieje się tak, ponieważ osoby pobierające świadczenie emerytalne czy rentowe z zagranicy nie mogą korzystać z ulgi przewidzianej dla klasy średniej, którą wprowadziła właśnie jedna z ustaw związanych z Polskim Ładem.

Prawa do skorzystania z ulgi dla klasy średniej oraz uwzględnienia kwoty wolnej od podatku (wynosi obecnie 30 tys. zł.) możliwe jest po złożeniu oświadczenia PIT-2A. Taka opcja dostępna jest jednak wyłącznie w przypadku, gdy emerytura zagraniczna jest jedynym przychodem.

Potrzebujesz pomocy z rozliczeniem zagranicznej emerytury? Warto zgłosić się do specjalistów w tej dziedzinie – skorzystaj z naszego rankingu najlepszych biur rachunkowych w Polsce i znajdź fachowe wsparcie.

Zobacz podobne

Zobacz również bazę wiedzy

WOEM