5/5 - (2)

Kto rozlicza podatek z zagranicy w Polsce?

Kto rozlicza podatek z zagranicy w Polsce?

Z zagranicznych dochodów muszą rozliczyć się osoby, które posiadają status polskiego rezydenta podatkowego. Tacy podatnicy podlegają pod nieograniczony obowiązek podatkowy – w ich przypadku podatek liczy się od całości dochodów – zarówno tych osiągniętych za granicą, jak i w Polsce.

Rezydentem podatkowym w Polsce jest każdy, kto przepracował co najmniej 183 dni w ciągu roku w naszym kraju i posiada na terenie Rzeczypospolitej Polskiej tzw. centrum interesów życiowych, czyli np. mieszkanie bądź rodzinę na utrzymaniu. Podlegając pod obowiązek rozliczania się z polskim urzędem skarbowym, należy pamiętać, by w wyznaczonym terminie (do 30 kwietnia roku następującego po roku, którego dotyczy rozliczenie) dostarczyć roczną deklarację podatkową wraz z dołączonym załącznikiem PIT/ZG.

Co ważne jednak: to, czy podatnik musi rozliczyć się z zagranicznego podatku w Polsce, zależy również od tego, w jakim kraju osiągał dochody – wszystko ze względu na zapisy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Jeżeli pomiędzy Polską a państwem zagranicznym zastosowanie metoda wyłączenia z progresją, nie ma obowiązku rozliczania się z zagranicznego podatku.

Jeśli jednak mowa o metodzie proporcjonalnego odliczenia, obowiązek ten występuje.

Zobacz podobne

Przeczytaj również naszego bloga

WOEM