5/5 - (2)

Jakie są klasy podatkowe w Niemczech w 2023 roku?

Jakie są klasy podatkowe w Niemczech w 2023 roku?

Na chwilę obecną, czyli w 2022 roku, w niemieckim systemie figuruje 6 klas podatkowych. To, do jakiej grupy przynależy podatnik, uzależnione jest m.in. od osiąganych dochodów, ale nie tylko. Wpływ na przypisanie do danej klasy podatkowej w Niemczech ma również indywidualna sytuacja życiowa osoby.

Warto wiedzieć, że klasa podatkowa w Niemczech ma duży wpływ na wysokość ewentualnego zwrotu podatku z Niemiec. Jakie dokładnie klasy wyróżniamy?

  • Klasa I – przynależą do niej osoby samotne, rozwiedzione, a także ci, których partnerzy przebywają poza gracami UE.
  • Klasa II – ta klasa przeznaczona jest dla osób samotnie wychowujących dzieci.
  • Klasa III – grupa, do której należą małżonkowie, których partnerzy zostali sklasyfikowani do klasy V, nie pracują lub przebywają na stale poza granicami UE.
  • Klasa IV – przypisywane automatycznie do niej są osoby, które zawarły związek małżeński bądź partnerski.
  • Klasa V – do tej klasy przynależą małżonkowie, których partnerzy znajdują się w III klasie podatkowej.
  • Klasa VI – dla osób samotnych, które osiągają dochody w więcej niż jednym miejscu pracy.

Zobacz podobne

Przeczytaj również naszego bloga

WOEM