5/5 - (1)

Jaka jest kara za nierozliczenie PITu z Holandii?

Jaka jest kara za nierozliczenie PITu z Holandii?

W przypadku niezłożenia deklaracji podatkowej w Holandii w terminie, otzrymamy listowne wezwanie do rozliczenia zatytułowane Aangiftebrief. Wyznaczona zostaje tam ostateczna data rozliczenia (zazwyczaj 4 tygodnie od daty na piśmie) – jeśli ją zignorujemy, urząd skarbowy w Holandii może nałożyć karę w wysokość od 385 do 5278 euro.

Warto trzymać się wyznaczonych terminów, jeżeli mamy obowiązek rozliczenia – w Holandii złożenie deklaracji dotyczy praktycznie wszystkich osób uzyskujących w tym kraju dochody. Odpowiedni formularz należy złożyć najpóźniej do 1 maja, jeżeli posiadamy meldunek lub do 1 lipca jeśli nie jesteśmy zameldowani.

Polaków uzyskujących dochody w Holandii pozostających polskimi rezydentami podatkowymi, obowiązuje także rozliczenie z polską skarbówką. W tym celu należy złożyć zeznanie PIT z załącznikiem ZG. Zignorowanie takiego obowiązku również może skończyć się konsekwencjami – w sytuacji, gdy podatek do zapłacenia jest wyższy niż 5-krotności minimalnego wynagrodzenia, będzie miało miejsce wykroczenie skarbowe. Wiązać się to będzie z mandatem w wysokości od 168 zł do 3360 zł.

Zobacz podobne

Przeczytaj również naszego bloga

WOEM