5/5 - (2)

Jak się zameldować w Austrii?

Jak się zameldować w Austrii?

Konieczność meldunku w Austrii wynika z obowiązującego w tym kraju prawa. Należy to zrobić, jeśli planujemy dłuższy pobyt, niezależnie, czy w celach zarobkowych, czy turystycznych. Będzie to również niezbędne do uzyskania zwrotu podatku z Austrii.

Gdzie możemy zameldować się na stałe lub zgłosić swój pobyt czasowy? Zrobisz to w najbliższym urzędzie miasta, urzędzie gminy, lub magistracie znajdującym się niedaleko Twojego miejsca zamieszkania. Jeżeli mieszkasz w Wiedniu, udaj się do urzędu odpowiedzialnego za dzielnicę, w której się znajdujesz.

Zameldowania i wymeldowania można dokonać osobiście, za pośrednictwem zaufanej osoby lub drogą pocztową. Jakie dokumenty będą do tego potrzebne? Wystarczy Ci dokument tożsamości ze zdjęciem oraz karta meldunkowa.

Po załatwieniu formalności uzyskamy Meldezettel (zaświadczenie o zameldowaniu) – koszt takiego druku to 3 €. Następnie możemy uzyskać Anmeldebestätigung (zaświadczenie o legalności pobytu i pozwolenie na prace) – w takim wypadku zapłacimy już 14,30 €.

Należy pamiętać, że mamy tylko trzy dni od chwili naszego przyjazdu do Austrii na zameldowanie siebie oraz członków rodziny. Czas ten może się wydłużyć w niektórych sytuacjach, do maksymalnie trzech miesięcy.

Zobacz podobne

Przeczytaj również naszego bloga

WOEM