5/5 - (1)

Jak rozliczyć zagraniczny podatek w Polsce?

Jak rozliczyć zagraniczny podatek w Polsce?

Aby rozliczyć się z zagranicznego podatku w Polsce, należy zsumować osiągnięte w ciągu roku dochody ze wszystkich krajów, w których podejmowany był zarobek. Następnie wymagane jest złożenie rocznej deklaracji podatkowej do właściwego urzędu skarbowego (zgodnego z naszym miejscem zamieszkania), do której niezbędne jest dołączenie załącznika PIT/ZG (PIT-zagranica). To właśnie na tym druku umieszczane są informacje o zagranicznych dochodach, dzięki którym polski fiskus jest w stanie wyliczyć zobowiązanie podatkowe danego podatnika.

Co ważne jednak: nie każdy, kto pracował poza granicami Polski, musi rozliczać się z rodzimym urzędem skarbowym – obowiązek ten tyczy jedynie podatników mających status polskiego rezydenta podatkowego.

Chcąc rozliczyć się z zagranicznych dochodów w Polsce, należy dostarczyć zeznanie podatkowe najpóźniej do końca kwietnia roku następującego po tym, w którym podejmowana była legalna praca za granicą – wyjątkiem są lata, w których 30 kwietnia jest dniem wolnym od pracy – w takim wypadku czas wydłuża się do pierwszego dnia roboczego w maju.

Zobacz podobne

Przeczytaj również naszego bloga

WOEM