5/5 - (1)

Jak rozliczyć PIT za pracę za granicą?

Jak rozliczyć PIT za pracę za granicą?

Każdy polski rezydent podatkowy osiągający dochody poza granicami naszego kraju, musi wykazać je również w polskiej skarbówce. Służy do tego specjalny formularz PIT ZG, który składa się jako załącznik do deklaracji PIT-36, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39.

Dokładny sposób rozliczenia dochodów z zagranicy będzie określony w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską, a krajem w którym podejmowaliśmy pracę. Zazwyczaj mamy do czynienia z jedną z dwóch metod – wyłączenia z progresją lub proporcjonalnego odliczenia.

Jeżeli dochód pochodzi z kraju, z którym takiej umowy z Polską nie posiada, także wykorzystywana jest metoda proporcjonalnego odliczenia.

Kogo w takim razie określamy polskim rezydentem podatkowym? Termin ten odnosi się do osób, które w dalszym ciągu mają powiązania z naszym krajem – przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym lub mają tu ośrodek interesów życiowych (osobistych lub gospodarczych).

Zobacz podobne

Przeczytaj również naszego bloga

WOEM