5/5 - (1)

Jak rozliczyć Lohnzettel?

Jak rozliczyć Lohnzettel?

To, jak wygląda rozliczenie Lohnzettel, zależy od tego, w jakiej formie on został wystawiony podatnikowi.

  • Roczny Lohnzettel – dokument ten przeznaczony jest dla pracowników, którzy przez cały rok podejmowali pracę zarobkową w Austrii u jednego pracodawcy. Wystawiany jest on najpóźniej do końca lutego w formie elektronicznej przez pracodawcę i wysyłany do podatnika. Jeżeli jednak osoba fizyczna nie może skorzystać z opcji elektronicznej, Lohnzettel musi zostać wystawiony i przesłany w formie papierowej do końca stycznia. Następnie na podstawie karty podatkowej składane jest roczne zeznanie podatkowe do austriackiego urzędu skarbowego.
  • Śródroczny Lohnzettel – jest to tzw. unterjähriger Lohnzettel. Karta podatkowa w tej formie wystawiana jest w momencie, gdy umowa pomiędzy pracodawcą a pracownikiem rozwiązywana jest w trakcie roku. W takiej sytuacji Lohnzettel należy wystawić do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym miało miejsce zakończenie stosunku pracy. Jeżeli pracownik w tym samym roku podatkowym podejmie pracę u tego samego pracodawcy, rodzi się obowiązek wystawienia nowej karty podatkowej Lohnzettel. Co ważne jednak: w takim przypadku podstawy składek za dany rok nie zostają zsumowane, co jest bardzo istotne pod kątem rozliczania się z Finanzamt.

Przy rozliczaniu Lohnzettel należy pamiętać o tym, aby podać informacje o składkach na ubezpieczenie zakładowe. Podstawowym dokumentem do rozliczania karty podatkowej jest formularz L16. Nie jest on jednak przewidziany dla każdego – osoby, które świadczą swoje usługi w ramach wolnego zawodu, powinny zastąpić druk L16 formularzem E18 – w nim również należy umieścić informacje dotyczące ubezpieczenia społecznego. Jeżeli chcesz starać się o zwrot podatku z Austrii to zachęcamy ze skorzystania z naszego rankingu biur rozliczających zagraniczne dochody.

Zobacz podobne

Przeczytaj również naszego bloga

WOEM