4.6/5 - (5)

Jak rozliczyć dochody z Niemiec w PIT-36?

Jak rozliczyć dochody z Niemiec w PIT-36?

Umowa zawarta pomiędzy Polską a Niemcami stanowi, że dochody z tego kraju rozliczane są za pomocą metody wyłączenia z progresją – oznacza to, że nie zostaną one doliczone do podstawy opodatkowania. Posłużą natomiast do ustalenia stawki podatku, dlatego należy uwzględnić je w formularzu PIT-36.

Tak więc wynagrodzenia z Niemiec nie łączymy z zarobkami polskim – w zamian wpisujemy je do załącznika PIT/ZG w kolumnę B w części C1. Natomiast na formularzu PIT-36 uwzględniamy w pozycji: „Dochody osiągnięte za granicą, o które zwiększona jest podstawa obliczenia podatku do ustalenia stopy procentowej”.

Dochody z zagranicy trzeba wcześniej przeliczyć na złotówki – posługujemy się w takim wypadku średnim kursem NBP z dnia roboczego poprzedzającego bezpośrednio dzień wypłaty wynagrodzenia.

Należy pamiętać, że podczas rozliczania podatku z Niemiec mamy obowiązek składania PIT-36 wyłącznie w przypadku osiągnięcia w danym roku innych dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce według skali podatkowej. Jeżeli dochody pochodziły wyłącznie z Niemiec, nie musimy rozliczać się z polską skarbówką.

Zobacz podobne

Przeczytaj również naszego bloga

WOEM