5/5 - (1)

Jak obliczyć diety z Danii?

Jak obliczyć diety z Danii?

W 2022 roku dzienna stawka diety na podróż służbową do Danii wynosi 446 DDK, a limit na nocleg został ustalony na 1430 DDK. Określa to rozporządzenie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r.

Dieta w wysokości 446 DDK przysługuje pracownikowi za każdą pełną dobę, którą spędzi w zagranicznej delegacji. W przypadku niepełnego pobytu należy ją odpowiednio pomniejszyć:

  • do 1/3 diety – w przypadku pobytu krótszego niż 8 godzin,
  • do 50% diety – w przypadku pobytu pomiędzy 8 a 12 godzin,
  • dieta w pełnej wysokości – jeśli pobyt trwa dłużej niż 12 godzin.

Wysokość diety w Danii może ulec zmianie w zależności od tego, czy przysługiwać będzie nam wyżywienie. Tak więc:

  • jeśli opłacone będą śniadania – zmniejszona zostanie o 15%,
  • jeśli opłacone będą obiady – zmniejszona zostanie o 30%,
  • jeśli opłacone będą kolacje – zmniejszona zostanie o 30%.

W przypadku, jeżeli całe wyżywienie będzie darmowe – przysługiwać będzie nam wyłącznie 25% całej diety.

Zobacz podobne

Przeczytaj również naszego bloga

WOEM