5/5 - (1)

Ile zapłacę podatku w Polsce, pracując w Austrii?

Ile zapłacę podatku w Polsce, pracując w Austrii?

Jeżeli pracujesz za granicą, istnieje duża szansa, że będziesz musiał się rozliczyć z podatku z Austrii nie tylko z tamtejszym urzędem. Wystarczy spełnić przynajmniej jeden z poniższych warunków, aby urząd skarbowy uznał, że musimy rozliczyć się w Polsce. Za rezydenta podatkowego w Polsce zostaje uznany każdy, kto:

  • przebywał w Polsce ponad 183 dni w danym roku podatkowym,
  • posiadał w naszym kraju ośrodek interesów życiowych (centrum interesów osobistych lub gospodarczych).

Obecnie, po wprowadzonych 1 stycznia 2019 roku zmianach w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania, dochody z Austrii w Polsce rozliczamy przy zastosowaniu metody odliczenia z progresją. Wysokość zapłaconego podatku zależeć będzie od wysokości naszych dochodów i od kilku innych czynników – istnieje spora szansa, że nie zapłacimy podwójnego podatku.

Osoby uzyskujące dochody z Austrii mają bowiem możliwość skorzystania z tzw. ulgi abolicyjnej – pozwala ona odliczyć od podatku kwotę stanowiąca różnicę między podatkiem obliczonym metodą odliczenia proporcjonalnego a podatkiem obliczonym metodą wyłączenia z progresją (maksymalnie do kwoty 1360 zł).

Zobacz podobne

Przeczytaj również naszego bloga

WOEM