5/5 - (1)

Ile wynosi podatek dochodowy w Austrii?

Ile wynosi podatek dochodowy w Austrii?

Skala podatku dochodowego zależy od osiąganych dochodów w Austrii. Obecnie ustanowiono 6 stawek podatkowych, które mówią o tym, ile daniny należy oddać do urzędu skarbowego w ciągu roku.

Austriacki system podatkowy ma charakter progresywny, co w praktyce oznacza, że im więcej się zarabia, tym wyższy podatek należy zapłacić. Poniżej obecnie funkcjonujące stawki podatkowe (stan na 2022 rok).

  • 25% podatku – dochody od 11 001 € do 18 000 €.
  • 35% podatku – dochody od 18 001 € do 31 000 €.
  • 42% podatku – dochody od 31 001 € do 60 000 €.
  • 48% podatku – dochody od 60 001 € do 90 000 €.
  • 50% podatku – dochody od 90 001 € do 1 000 000 €.
  • 55% podatku – dochody powyżej 1 000 000 € rocznie.

Co ważne: w Austrii funkcjonuje tzw. kwota wolna od podatku. W 2022 roku wynosi ona 11 000 €, co w praktyce oznacza, że każdy, kto osiąga dochody nieprzekraczające tej kwoty, nie musi płacić podatku do austriackiego urzędu skarbowego. Niższe zarobki umożliwiają ubiegać się o pełny zwrot podatku z Austrii.

Zobacz podobne

Przeczytaj również naszego bloga

WOEM