5/5 - (1)

Czy urząd skarbowy sprawdza PITy z Danii?

Czy urząd skarbowy sprawdza PITy z Danii?

Polski urząd skarbowy może uzyskać dostęp do naszego PIT-u z Danii – jest to niezbędne do ustalenia rezydencji podatkowej. Informacje o dochodach w innym kraju pozwalają skarbówce ustalić, czy konieczne będzie rozliczenie w Polsce.

Kraje Unii Europejskiej korzystają z automatycznego systemu wymiany informacji, dzięki któremu w łatwy sposób mogą pozyskiwać dane na temat wysokości zarobków i opłaconych składek swoich obywateli.

Dzięki temu polski urząd skarbowy wie, że uzyskałeś w danym roku dochody w Danii i będzie oczekiwać złożenia rozliczenia na specjalnym załączniku PIT/ZG. Musisz to zrobić, jeżeli pozostajesz polskim rezydentem podatkowym – posiadasz w Polsce centrum interesów osobistych i gospodarczych lub przebywałeś na terytorium naszego kraju dłużej niż 182 dni w roku.

W Danii natomiast rozliczenie podatkowe jest obowiązkowe dla wszystkich osób pracujących w tym kraju. Deklarację należy złożyć do 1 maja lub do 1 lipca (dowiemy się tego z deklaracji wstępnej).

Zobacz podobne

Przeczytaj również naszego bloga

WOEM