5/5 - (3)

Czy dochody z Belgii trzeba rozliczyć w Polsce?

Czy dochody z Belgii trzeba rozliczyć w Polsce?

Jeżeli w danym roku uzyskałeś dochody z pracy w Belgii, a twoje miejsce zamieszkania jest w Polsce, to zgodnie z ustawą o PIT, musisz wykazać je w rozliczeniu z urzędem skarbowym na formularzu PIT-36 ZG. Należy to zrobić nawet w przypadku, jeżeli nie posiadaliśmy w Polsce żadnego źródła zarobków.

Rozliczenie dochodów z Belgii w Polsce należy złożyć na formularzu PIT-36 z załącznikiem ZG. Roczne zeznanie podatkowe trzeba dostarczyć do 30 kwietnia roku następującego po rokuw którym uzyskaliśmy dochody. Rozliczyć można się indywidualnie lub wspólnie ze współmałżonkiem.

W przypadku rozliczania dochodów z Belgii w PIT-36/ZG stosowana jest metoda proporcjonalnego odliczenia, co reguluje podpisana z tym krajem umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania. Oznacza to, że belgijski dochód zostanie wykorzystany do opodatkowania zarobków z Polski, jednak od należnego podatku urząd skarbowy odliczy podatek zapłacony za granicą. Dodatkowo naliczona zostanie ulga abolicyjna.

Ostateczny termin złożenia zeznania podatkowego i rozliczenia dochodów z Belgii w Polsce za rok 2022 przypada na 30 kwietnia 2023 roku. Aby starać się o zwrot podatku z Belgii, musimy złożyć dokumenty w tamtejszym urzędzie – deklarację w formie papierowej do 30 czerwca 2023, elektroniczną do 20 lipca 2023 r.

Zobacz podobne

Przeczytaj również naszego bloga

WOEM